Avís Legal

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels aspectes legals següents: PROPIETAT DEL LLOC WEB.

Responsable: IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
Nom comercial: IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
NIF: CIF A58477498
Direcció: C/MAJOR n. 83-85. 08397, PINEDA DE MAR (Barcelona), Espanya
Contacte: Tel. 937623343 - Email: info@impremtarodriguez.com
Registre mercantil o autorització administrativa:
Activitat: IMPREMTA

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El portal web https://www.impremtarodriguez.com/ té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.
/> L'ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sens perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.
IMPREMTA RODRIGUEZ S.A es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web oa la configuració i presentació d'aquesta.
A fi de mantenir actualitzada la informació publicada el portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitu d dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat d'IMPREMTA RODRIGUEZ S.A o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts al lloc web.
IMPREMTA RODRIGUEZ S.A prohibeix expressament la realització de 'framing o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web. IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
L'ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que intervingui prèvia i expressa autorització d'IMPREMTA RODRIGUEZ S.A.
únicament s'autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que hi concorrin totes i cadascuna de les condicions següents:
1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics
2. Se citi expressament IMPREMTA RODRIGUEZ S.A com a font i origen d'aquells.
3. El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins de la Web i/o activitat d'IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
4. No es pretengui un ús comercial , quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per IMPREMTA RODRIGUEZ S.A, prèvia i expressament.
Respecte a les cita s de productes i serveis de tercers, IMPREMTA RODRIGUEZ S.A reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web l'existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.
IMPREMTA RODRIGUEZ S.A declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb IMPREMTA RODRIGUEZ S.A.

RESPONSABILITAT

IMPREMTA RODRIGUEZ S.A no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que IMPREMTA RODRIGUEZ S.A desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.
Tant l'accés al lloc web d'IMPREMTA RODRIGUEZ S.A, com l'ús que es pugui fer de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.
IMPREMTA RODRIGUEZ S.A no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina Web d'IMPREMTA RODRIGUEZ S.A.
No obstant i en compliment del que disposa la LSSI, IMPREMTA RODRIGUEZ S.A es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el cas cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb IMPREMTA RODRIGUEZ S.A.
IMPREMTA RODRIGUEZ S.A no es responsabilitza de les contestacions que es facin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, per la qual cosa en cap cas no se'n podrà derivar efecte jurídic vinculant.

LINKS O HIPERENLLASSOS

Els enllaços continguts al nostre lloc web poden adreçar a continguts web de tercer. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d'Internet. Això no obstant, aquestes pàgines no pertanyen a IMPREMTA RODRIGUEZ S.A, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, IMPREMTA RODRIGUEZ S.A no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre IMPREMTA RODRIGUEZ S.A i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d'altres llocs on es trobin. IMPREMTA RODRIGUEZ S.A tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.
Els enllaços al lloc web d'IMPREMTA RODRIGUEZ S.A hauran de respectar les condicions següents: IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
1. L'establiment de l'enllaç n o suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part d'IMPREMTA RODRIGUEZ S.A de la pàgina que realitza l'enllaç.
2. La pàgina Web on s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació d'IMPREMTA RODRIGUEZ S.A.
4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
5. La pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a IMPREMTA RODRIGUEZ S.A excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació amb l'ús que donem a les vostres dades. Tots i cadascun dels vostres drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la vostra identitat.
A continuació us indiquem quins són els drets que us assisteixen:

  • Sol·licitar l'ACCÉS a les vostres dades personals
  • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les vostres dades
  • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les vostres dades (dret a l''oblit' )
  • LIMITAR o OPOSAR-TE a l'ús que donem a les seves dades
  • Dret a RETIRAR el vostre consentiment en qualsevol moment
  • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com podeu exercir els vostres drets en relació a les vostres dades?
Per a l'exercici dels vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitac ió o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la manera següent:
ENVIAMENT DE CORREU COMERCIAL
Responsable: IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
Direcció: C/MAJOR n. 83-85. 08397, PINEDA DE MAR (Barcelona), Espanya
Telèfon: 93 762 33 43 IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
E-mail: info@impremtarodriguez.com
Pàgina web: https://www.impremtarodriguez.com

Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que us assisteixen, si creieu que les vostres dades no s'estan demanant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, les dades de contacte de les quals indiquem a continuació:
Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email: info@agpd.es - Telèfon: 91 266 35 17
Web: https://www.agpd.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.
Per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, IMPREMTA RODRIGUEZ S.A i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que aquest està situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

La seva impremta de confiança al Maresme

Tots els drets reservats Impremta Rodríguez - 2023

C. Major, 83-85   |   08397 Pineda de Mar (Barcelona)
T. 93 762 33 43   |   Whatsapp 606 582 504

info@impremtarodriguez.comproduccio@impremtarodriguez.com
preview de Google Maps

Seguiu-nos!