Privacitat i protecció de dades

RESPONSABLE: IMPREMTA RODRIGUEZ S.A - CIF A58477498

CONTACTE: C/ Major n. 83-85 - PINEDA DE MAR (Barcelona) info@impremtarodriguez.com - Tel. 93 762 33 43 - https://www.impremtarodriguez.com


Finalitats enviament de Correu Comercial: Enviament de comunicacions comercials. No cedim les vostres dades a tercers.

Facturació de clients: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.

Recepció de currículums: Selecció de personal. Consentiment explícit de l'interessat.

Enviament de Correu Comercial: Consentiment explícit de l'interessat.

Facturació de clients: Consentiment explícit de l'interessat.

Transferències internacionals: No fem transferències internacionals de les vostres dades.

Potencials: El mateix interessat o el seu representant legal.

Dades Facturació de clients: El mateix interessat o el seu representant legal.

Potencials treballadors: El mateix interessat o el seu representant legal.


DRETS:
Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment ia presentar reclamacions davant de l'Autoritat de Control ( Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra 'Política de Privadesa i Protecció de Dades'.


DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL
La present 'Política de Privadesa i Protecció de Dades' té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l'Estat Membre espanyol.
A conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podran tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.
Per tot allò exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l'accepti en prova a de la seva conformitat i consentiment.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recull i tracta les seves dades? El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals, en cas que els fins i mitjans del tractament estan determinats pel Dret de la Unió Europea o de l'Estat Membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identificatives com Responsable del Tractament són els següents:
IMPREMTA RODRIGUEZ S.A - CIF A58477498
Com pot contactar amb nosaltres?
Domicili de les nostres oficines: CARRER ANGEL GUIMERA 114. 08397, PINEDA DE MAR (Barcelona), Espanya
Email: info@impremtarodriguez.com - Telèfon: 93 762 33 43
Domicili postal: C/ Major 83-85. 083 , PINEDA DE MAR (Barcelona), Espanya

MESURES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privadesa de les seves dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privadesa de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.
Entre d'altres, destaquen les mesures següents:
- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
- Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
- Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
- Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Per què volem tractar les vostres dades?
Necessitem la vostra autorització i consentiment per a demanar i tractar les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació us detallem els usos i finalitats previstes.
Enviament de Correu Comercial: Enviament de comunicacions comercials
Facturació de clients: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
Recepció de Currículums: Selecció de personal

Durant quant de temps conservem les vostres dades?
Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment, llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són :
Enviament de Correu Comercial: Mentre no se sol·liciti la supressió per l'interessat
Facturació de clients: Mentre es mantingui la relació mercantil
Recepció de Currículums: Mentre no se sol·licite la supressió pel interessat.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES:

A qui cedim les vostres dades dins de la Unió Europea?
No realitzem cessions de les vostres dades a terceres persones ni entitats, excepte obligació legal.
Realitem Transferències Internacionals de les vostres dades fora de la Unió Europea?
No fem transferències internacionals de les vostres dades

PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES:

D'on hem obtingut les vostres dades?
Enviament de Correu Comercial:
Clients: El mateix interessat o el seu representant legal
Potencials clients: El mateix interessat o el seu representant legal
Facturació de clients:
Dades facturació de clients: El mateix interessat o el seu representant legal
Recepció de Currículums:
Potencials treballadors: El mateix interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem demanat i tractem?
Enviament de Correu Comercial: Finalitats: Enviament de comunicacions comercials
Clients: Dades identificatives: Adreça electrònica, Nom i Cognoms.
Potencials clients: Dades identificatives: Adreça electrònica, Nom i Cognoms
Facturació de clients Finalitats: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
Dades Facturació de clients. captius: Adreça electrònica, Adreça postal
Firma manuscrita, NIF / NIE / Passaport, Nom i Cognoms
Econòmics, financers i d'assegurances: Dades bancàries

Recepció de Currículums :
Finalitats: Selecció de personal.

Potencials treballadors:
Dades identificatives: Adreça electrònica, Telèfon, Adreça postal, Firma manuscrita, Imatge, NIF / NIE / Passaport, Nom i Cognoms.
Acadèmic i professionals: Titulacions, Experiència professional, Currículum Vitae.
Característiques personals: Data de naixement.
Detalls d'ocupació: Llocs de treball, Historial del treballador, Professió.

DRETS DELS INTERESSATS:

Quins són els drets que us emparen?
La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació a l'ús que donem a les vostres dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació us indiquem quins són els drets que us assisteixen:
- Sol·licitar l'accés a les vostres dades personals.
- Sol·licitar la rectificació de les vostres dades.
- Sol·licitar la supressió o eliminació de les vostres dades (dret a l'oblit).
- Limitar o oposar-se a l'ús que li donem a les seves dades.

- Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
- Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de Control: Ag ència Espanyola de Protecció de Dades.
Com podeu exercir els vostres drets en relació a les vostres dades?

Per a l'exercici dels vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, ho pot fer de la següent manera:

ENVIAMENT DE CORREU COMERCIAL
Responsable: IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
Adreça: C/MAJOR n . 83-85. 08397, PINEDA DE MAR (Barcelona), Espanya
Telèfon: 93 762 33 43
E-mail: info@impremtarodriguez.com
Pàgina web: https://www.impremtarodriguez.com

FACTURACIÓ DE CLIENTS
Responsable: IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
Adreça: C/MAJOR n. 83-85. 08397, PINEDA DE MAR (Barcelona), Espanya
Telèfon: 937623343
E-mail: info@impremtarodriguez.com
Pàgina web: https://www.impremtarodriguez.com/

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
Responsable: IMPREMTA RODRIGUEZ S.A
Adreça: C/MAJOR n. 83-85. 08397, PINEDA DE MAR (Barcelona), Espanya
Telèfon: 937623343
E-mail: info@impremtarodriguez.com
Pàgina web: https://www.impremtarodriguez.com/

Com podeu presentar una reclamació?
A més dels drets que us assisteixen, si creieu que les vostres dades no s'estan demanant o tractant d'acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, les dades de contacte de les quals indiquem a continuació:
Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email: info@agpd.es - Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ:

L'acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privadesa pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l'activació de la casella de verificació de 'Lectura i Acceptació' de la nostra Política de Privadesa.

La seva impremta de confiança al Maresme

Tots els drets reservats Impremta Rodríguez - 2023

C. Major, 83-85   |   08397 Pineda de Mar (Barcelona)
T. 93 762 33 43   |   Whatsapp 606 582 504

info@impremtarodriguez.comproduccio@impremtarodriguez.com
preview de Google Maps

Seguiu-nos!